aanleg en onderhoud van de grasmatten.

Graszoden Ooms bvba - Meer - Aanleg & OnderhoudEen goede grondbewerking is van groot belang bij de aanleg van een nieuw gazon.

Het spitten van kleine percelen of het machinaal bewerken van grote oppervlakten zorgt voor een goede structuur.
Bij het gebruik van bodemverbeteraars moeten deze machinaal en voldoende diep ingewerkt worden (15 à 20 cm), om verbranding van de jonge wortels te voorkomen.

Vervolgens dient de grond egaal en voldoende aangedrukt te worden om achteraf verzakkingen te vermijden. Het uitvlakken dient met de grootste zorg te gebeuren zodanig dat alle oneffenheden zijn weggewerkt. Hoe beter deze egalisatie gebeurt hoe mooier u achteraf uw gazon kunt maaien.

Het plaatsen van graszoden

Graszoden Ooms bvba - Meer - Aanleg & OnderhoudDe graszoden dienen zo snel mogelijk na levering gelegd te worden. Bij het leggen van de graszoden dient men te beginnen met een rechte lijn en te werken in verband. Dit geeft een mooier resultaat. Zorg er steeds voor dat de graszoden nauwkeurig tegen elkaar aanliggen en goed aangedrukt worden. Na het leggen is het van belang goed aan te rollen en overvloedig water te geven. Er dient gesproeid te worden tot de ondergrond voldoende vochtig is; men kan dit merken door een zode lichtjes op te tillen. Overigens mag een doorweekte mat niet betreden worden, om gaten in de ondergrond te voorkomen.

Beregenen

Veel water is van levensbelang voor het gras. Bij zonnig weer mag u niet wachten tot ’s avonds (bij zeer droog weer 2 à 3 keer per dag overvloedig water geven). Zeker de eerste veertien dagen raden wij aan de zoden voldoende water te geven, totdat de wortels van de zoden goed zijn vastgegroeid.

Maaien

Graszoden Ooms bvba - Meer - Aanleg & OnderhoudWanneer de graszoden zijn vastgegroeid kan er voorzichtig gemaaid worden. Narmaal is dit na tien à vijftien dagen het geval. Bij de eerste maaibeurt mag het gras niet te kort gemaaid worden (4 à 5 cm). Zorg voor een goed geslepen en een goed afgestelde maaimachine. Laat dit werk bij voorkeur in het voorjaar door een vakman doen. Overigens is de beste afstelhoogte ongeveer 3,5 cm en is de maaifrequentie is afhankelijk van het seizoen en de groei van het gras. In het vroege voorjaar en het late najaar dient u het gras eenmaal per week te maaien, in het groeiseizoen 1 à 2 keer per week.

Bemesten

Regelmatig bemesten en maaien is zeer belangrijk voor het behoud van een prachtig gazon. Telkens wanneer u maait neemt u immers een gedeelte van de grassprietjes mee. Vergeet dus niet regelmatig te bemesten met een goed samengestelde meststof om een goede groei van uw gras te behouden.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!

Graszoden Ooms bvba Terbeeksestraat 71b
2321 Hoogstraten - België
Ligging
Tel: 0032 3 315 08 83
info@graszoden-ooms.be
BTW BE0897 212 485
Back to Top