De aanleg van sportvelden, onderhoud voetbalpleinen.

Sportvelden

Graszoden Ooms bvba - Meer - Aanleg sportveldenNa ieder speelseizoen word er meestal de schade opgemeten welke zijn opgetreden door de belasting en of weersomstandigheden op de speelvelden tijdens het seizoen. Afhankelijk van de toestand, de eisen en vooral het budget word er bepaald welke vorm van renovatie er word toegepast en dit voor ieder veld afzonderlijk. De keuze van renovatie of heraanleg is onder meer ook sterk afhankelijk van de tijd die een veld heeft om te herstellen of zich te ontwikkelen.

De heraanleg of de renovatie zelf maakt maar 25% van het geheel uit, de overige 75% word bepaalt door het dagelijkse onderhoud van zowel: keuze graszaad en meststoffen, maaien, bemesten, beregenen, enz.…Verder nog een belangrijke factor zijn de weersomstandigheden tijdens de ontwikkeling van uw grasmat, wat tevens niemand kan voorspellen of beïnvloeden maar  waar we toch meer en meer moeten mee rekening houden. Hierbij zijn de capaciteiten en of mogelijkheden van de club of organisatie qua infrastructuur ed. een belangrijke factor.

Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het kweken en onderhouden van natuurgrasvelden met ervaring vanuit onze eigen kwekerij, zijn we sinds meerdere jaren reeds actief met de renovatie, aanleg of heraanleg van sportvelden.

Sinds we actief zijn in de sportvelden, zijn we er ook meer en meer van bewust dat er nog heel wat te doen valt in de aanleg en onderhoud van natuur grasvelden. Vooral niet alleen in het uitvoeren van de werken maar nog meer in advies voor een degelijk onderhoud en deze van bemesting tot beregening, maaien, enz.… Hierin proberen we dan ook ons steentje bij te dragen en volgen we de sportvelden op vanaf deze gezaaid zijn tot aan het einde van het speelseizoen. Hierdoor krijgen we ook een beter beeld van de verschillende sportvelden tijdens de wintermaanden.

Hieronder stellen we onze meest gangbare werkwijzen voor, voor de renovatie van sportvelden welke we onderverdelen in drie grote delen:           

 • Volledige aanleg of heraanleg.
 • Herstellen met behoud van de bestaande grasmat.
 • Grondige renovatie d.m.v. Verticuteren( field top maker). 

Aanleg of heraanleg van sportvelden.

Graszoden Ooms bvba - Meer - Aanleg sportveldenHierbij word het ganse terrein gefreesd en gespit waardoor de toplaag volledig word gebroken tot een diepte van 25 tot 35 cm afhankelijk van de grondsoort in de toplaag. Verder word deze volledig geëgaliseerd  en gezaaid in volle veld.

Deze brengt met zich mee:

 • Meer zuurstof in de bodem aanwezig waardoor het bodem leven zich kan herstellen.
 • Toplaag gebroken dus betere afvoer van te veel aan regen water.
 • De wilde grassen zijn volledig verwijderd en starten van nul met een nieuwe grasmat.

De cultuurgrassen geven een diepere beworteling dus een sterkere grasmat.

 • Het ganse terrein kan volledig geëgaliseerd worden zonder aanvoer van extra zand of teelaarde.
 • Mocht de ondergrond bestaan uit teveel aan klei/leem heb je de mogelijkheid voor een degelijke verschraling uit te voeren in de volledige toplaag.

Renovatie van sportvelden.

Graszoden Ooms bvba - Meer - Aanleg sportveldenBij de meeste sportvelden worden jaarlijks de opgelopen speelschade word zoveel mogelijk hersteld en bijgewerkt. Enig nadeel bij een gewone herstelling blijven de wilde grassen staan en kunnen ze verder ontwikkelen waardoor ze meestal sneller en sterker ontwikkelen zodat het jonge gras dat gezaaid word geen of weinig kansen krijgt.

Herstellen met behoud van de bestaande grasmat:

 • Hierbij word er meestal gebruik gemaakt van het opvoeren van teelaarde om de oneffenheden in het speelveld weg te werken.
 • Tevens heb je de mogelijkheid de teelaarde geheel of gedeeltelijk te vervangen door het opvoeren van zand waardoor de toplaag licht verschraald.
 • Het ganse terrein doorzaaien in twee rijrichtingen.
 • Prikken van het terrein met Vertidrain en eventueel het opgevoerde zand inslepen.

Grondige renovatie d.m.v. Verticuteren

Wanneer er op het speelveld na het speelseizoen voldoende gras overgebleven is maar het merendeel bestaat uit wilde grassen. Kan het aangewezen zijn een dergelijk veld grondig te renoveren d.m.v. Verticuteren. Deze zal het wilde gras enorm terug dringen waardoor het jonge gras meer kans krijgt zich te ontwikkelen met een diepere beworteling en een sterkere grasmat tot gevolg. Tevens word ook bij deze teelaarde opgevoerd voor de oneffenheden weg te werken. Alsook kan hier gebruik gemaakt worden van zand voor verschraling van de toplaag.

 

Onderhoud van sportvelden.

Graszoden Ooms bvba - Meer - Aanleg sportveldenBemesting

Zoals eerder vermeld stopt het niet enkel bij het zaaien van gras voor een goede grasmat te creëren . We zijn er ons meer en meer van  bewust dat de nazorg een nog veel belangrijkere rol speelt om een gezonde grasmat te behouden op langere termijn. Een goede bemesting is niet enkel belangrijk voor de ontwikkeling van uw grasmat maar deze geeft in de winterperiode ook heel wat herstelvermogen aan de plant. De werking van de bemesting die je toedient aan je grasveld word mede bepaald door de PH waarde van uw bodem, het is dan ook aangewezen deze waarde te laten controleren door een bodem analyse. De meststoffen die door ons gebruikt worden zijn afgestemd naar de behoefte en voor de ontwikkeling van de grasmat, en worden tevens gebruikt in de eigen kwekerij.

Dagelijks onderhoud

Bij de meeste sportvelden word het dagelijks onderhoud uitgevoerd in eigen beheer, maar meer en meer zijn er clubs en gemeenten  die het maaiwerk uitgeven aan extern en gespecialiseerde bedrijven. 

Hierbij een opsomming van de verschillende machines die in kunnen gezet worden voor het algemeen onderhoud van sportvelden.

 • Cirkelmaaier ofwel kooimaaier.
 • Zuigwagen om overtollige grasresten of bladeren op te zuigen.
 • Landrol voor het weg wellen van kleine oneffenheden.
 • Vertidrain voor het verluchten  van de grasvelden.
 • Ryan topverluchter.
 • Enz…

Graszoden Ooms bvba Terbeeksestraat 71b
2321 Hoogstraten - België
Ligging
Tel: 0032 3 315 08 83
info@graszoden-ooms.be
BTW BE0897 212 485
Back to Top