Het kweekproces van graszoden Ooms

Graszoden Ooms bvba - Meer - Het kweekprocesDe graszoden van Ooms worden gekweekt op de goed doorlatende zandgrond van de Noorderkempen. Daardoor zijn ze niet alleen licht, maar zetten ze zich ook goed vast op alle goed voorbereide bodems.
Na de verschillende voorbereidingswerkzaamheden wordt er in een professioneel zaaibed gezaaid.

Een goede graszaadkeuze met gebruik van enkel de beste rassen vormt de basis voor een goede sluiting en het begin van een goede oogst.

Na de kieming van het jonge gras begint een intensief onderhoud dat 12 maanden duurt:

  • Rollen: afhankelijk van perceel en ouderdom van de grasmat wordt deze een aantal keren tijdens het groeiseizoen gerold.
  • Bemesting: gedurende het seizoen worden de grasvelden op regelmatige tijdstippen bemest. Hoeveelheid, samenstelling, frequentie en soort meststof worden aangepast naargelang het seizoen, de ouderdom en de behoeften van het gras. Deze bemesting zorgt tevens voor een snelle sluiting en een constante wortelontwikkeling.
  • Onkruidbestrijding: vanaf de kieming van het jonge gras worden de grasvelden nauwlettend opgevolgd en zonodig behandeld.
  • Graszoden Ooms bvba - Meer - Het kweekprocesZiektebestrijding: vooral in het najaar kunnen ziektes voorkomen. Welke dat zijn is vooral afhankelijk van het weer. Het tijdig herkennen van een ziekte of plaag en het stellen van de juiste diagnose kan ertoe leiden dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen tot het strikt noodzakelijke beperkt blijft. Dit is niet alleen financieel voordeliger, maar spaart bovendien het milieu.
  • Maaien: het maaien van de grasvelden gebeurt in het groeiseizoen tot drie maal per week. Voor dit arbeidsintensieve onderhoud beschikken we over verschillende maaiers met elk hun eigen capaciteit en kwaliteit. Het doel is de jonge grasplant zo min mogelijk te belasten of te beschadigen. Door grote maaiers met een maaibreedte van 15 meter in te zetten kunnen wij onze rijsnelheid enorm verlagen. Dit brengt het maaibeeld minder schade toe. Toch halen we op deze manier een capaciteit van ongeveer zes hectare per uur.
  • Overtollig maaisel: tijdens het maaien blijft er maaisel achter op het veld (mulchen). Wanneer er teveel van dit maaisel aanwezig is wordt het opgeruimd door een speciale zuigwagen.
  • Graszoden Ooms bvba - Meer - Het kweekprocesOnderhoud van perceelranden en grachten rondom de percelen: graszoden Ooms streeft naar een zo zuiver mogelijke grasmat, zonder onkruid of vreemde grassoorten. Toch is de druk van onkruid en vreemde graszaden rondom percelen en grachten hoog. We proberen de verstuiving van deze zaden over onze velden te beperken door de randen en grachten rondom onze percelen te onderhouden. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het milieu: hoe minder kiemen van onkruiden en vreemde grassen, hoe minder chemische bestrijding.
  • Beregenen: tijdens droge periodes in het voorjaar en de zomermaanden wordt er beregend om eventuele schade bij te lange droogte te beperken. De helft van onze kwekerij bestaat meestal uit jong gras dat niet zonder voldoende water kan.

Bekijk onze video

Graszoden Ooms bvba Terbeeksestraat 71b
2321 Hoogstraten - België
Ligging
Tel: 0032 3 315 08 83
info@graszoden-ooms.be
BTW BE0897 212 485
Back to Top